Over ons

De fanfare bestaat uit een blaasorkest en een drumband.

Blaasorkest

Fanfare Wilhelmina blijft trouw aan de diverse "taken" die een muziekvereniging binnen een dorpsgemeenschap als Hoogeloon heeft. Met regelmaat laten we dan ook van ons horen, marcherend op straat of bijvoorbeeld tijdens een serenade. Toch is de hoofdrol voor het orkest niet op straat weggelegd maar op het podium. Hier is het mogelijk een afwisselend programma te spelen dat bestaat uit allerlei verschillende soorten muziek. Op die manier kan elke muzikant, jong én oud, van hoog én laag muzikaal niveau met plezier muziek maken.

Het fanfareorkest

Sinds de oprichting in 1907 heeft het blaasorkest steeds in de fanfarebezetting gespeeld. Dat wil zeggen dat het orkest bestaat uit koperen blaasinstrumenten en saxofoons, waarbij de bugels de melodiegroep vormen. Daarnaast worden de blaasmuzikanten ondersteund door een slagwerksectie. Het orkest telt ongeveer 45 leden. Daarnaast is nog een aantal muzikanten in opleiding. Hierover kun je meer lezen onder het kopje jeugd.
Momenteel komt het orkest uit in de tweede divisie. Om het niveau van het blaasorkest op peil te houden, wordt iedere 4 jaar deelgenomen aan een concours van de Brabantse bond van Muziekverenigingen. Deze bond is aangesloten bij de landelijke organisatie FKM.

Dirigent

In mei 2009 hebben we afscheid genomen van Henk van de Weijer die de fanfare meer dan 10 jaar heeft gedirigeerd. Het dirigeerstokje werd daarna overgedragen aan Jan van Hove uit Westerlo (B). Jan werd in 1995 laureaat trompet aan het Lemmensinstituut te Leuven. Naast zijn werk als dirigent is hij leraar muzikale opvoeding en privéleraar koper. Reeds voor zijn aanstelling als dirigent van Fanfare Wilhelmina verzorgde Jan de muzieklessen koper voor onze vereniging.

Programma

Het blaasorkest repeteert wekelijks op maandagavond van 20:15 uur tot 22:15 uur in gemeenschapshuis "Den Anloôp" in Hoogeloon.
De dagelijkse gang van zaken bij het blaasorkest wordt gecoördineerd door de muziekcommissie, waarvan ook de dirigent deel uit maakt. Het jaarprogramma wordt deels door deze commissie samengesteld en bevat naast enkele jaarlijks terugkerende activiteiten (zoals kermisconcert, carnavalsconcert, zomeravondconcert, concert voor de vriendenkring) bijvoorbeeld nog themaconcerten of uitwisselingen met andere muziekverenigingen.

Drumband

Toen

De Drumband werd in 1958 opgericht, de leiding was toen in handen van Fons van Heijst. In 1959 werd de scepter over genomen door Jan Bierens. Onder zijn leiding groeide het korps steeds verder. Na 10 jaar stonden alle leden er keurig geuniformeerd op. In 1969 werd Ad Couwenberg de nieuwe dirigent. Hij promoveerde in 11 jaar tijd van de derde divisie naar de eerste divisie. In 1980 nam Henk Mollen het roer over als dirigent en tamboer-maêtre waarna hij het niet meer uit handen heeft gegeven. In 1983 promoveerde de Drumband naar de ere divisie van de FKM (Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland). Onder de leiding van Henk wist de Drumband vele prijzen te winnen met als hoogtepunt de in 1989 gewonnen gouden medaille op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade.

Nu

In de beginperiode had men veelal alleen een grote,- scherpe,- doffe,- en/of een diepetrom. Toen in de jaren ’90 het aanbod van slagwerkinstrumenten steeg, en componisten hier in hun composities steeds vaker gebruik van gingen maken kon de Drumband van Hoogeloon natuurlijk niet achterblijven. Men is meegegaan met de tijd; instumenten als bongo’s, timtoms, pauken en timbalen zijn al lang niet meer weg te denken uit het instrumentarium.

Maar ook na de eeuwwisseling hebben de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard niet stilgestaan. Nu maken ook melodische slagwerkinstrumenten, complete drumsets en vele Afrikaanse instrumenten deel uit van de opstelling. Door al deze verschuivingen op het gebied van het instrumentarium is de muziek natuurlijk ook veranderd. Speelde men vroeger uitsluitend marsen als Brabantse vlag en de Modelmars, nu zijn het vaak concertwerken als Guardian Angel, San Diego Memories en Onko - the little zulu warrior. Eigenlijk is de Drumband van Hoogeloon dus veranderd in een heuse percussiegroep.

Sinds 2009 staat de percussiegroep onder leiding van John Klaus uit Bakel. Samen met hem werd op 10 december 2011 gepromoveerd naar de eredivisie.

Toch is niet alles aan deze club veranderd in de afgelopen decennia. Zo rukt de slagwerkgroep nog regelmatig uit op straat om samen met het blaasorkest serenades te geven en om feestelijke gelegenheden in het dorp bij te wonen. Naast de muziek staat bij deze vereniging uiteraard ook de gezelligheid hoog in het vaandel.

Als je ook eens wil proeven van de muziek en de gezelligheid, kom dan gerust eens langs op een van de vele gelegenheden waarbij de Drumband zich presenteert zoals het carnavalsconcert, het kermisconcert, het zomeravondconcert en tal van uitwisselingen met andere verenigingen.

Leerlingen

Voordat er muziek gemaakt kan worden moeten er veel bijkomende zaken worden geregeld. Het uitzoeken van nieuwe muziek, het plannen van concoursdata, het regelen van uitwisselingen en extra repetities enz. Voor al deze zaken hebben we een Drumbandcommissie die bestaat uit een bestuurslid aangevuld met Drumbandleden. Zij zetten de lijnen uit en proberen om zo goed mogelijk alles op tijd en naar wens te regelen. Het begeleiden van leerlingen is hierin nog een ander aspect. Alle leerlingen die zich aanmelden bij de Drumband worden intern opgeleid. Zij krijgen één of twee keer in de week les uit een officieel boek. De bijbehorende diploma’s worden behaald op het CVA te Tilburg. Deze "examens" worden goed voorbereid waarna menig diploma volgt.

Feestje?

Naast de hoge muzikaliteit kunnen ze bij de Drumband ook goed feesten. Zo hebben ze minimaal 1 maal per jaar een aparte feestdag. De feestcommissie zorgt voor een dagvullend programma waarna ’s avonds altijd een feestje wordt gehouden. Activiteiten van de afgelopen paar jaar zijn onder andere paardrijden, survivallen, kanoën, handboogschieten, huifkarrentochten en ga zo maar door. Op kermis maandag zijn we al vroeg paraat om de gilden naar het koningschieten te begeleiden. Met het carnavalsconcert verzorgen we regelmatig het ludieke gedeelte en spelen we wat vlottere nummers die lekker in het gehoor liggen en goed bij de sfeer passen.

Ook hebben we gemiddeld genomen 2x per jaar een uitwisseling met een andere Drumband. Tijdens zo’n avond staat de muziek voorop maar ontbreken de ludieke acts als de badkuipenrace, het nonnen vertaal cabaret en de kammenmars niet. Zo ontstaat er een leuke sfeer die voor iedereen reden genoeg is om lid te worden en te blijven van de Drumband.