Fried van Beers benoemd tot erelid

Fried van Beers benoemd tot erelid

Na 15 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 12 jaar voorzitter, heeft Fried van Beers aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe bestuurstermijn. Fried is in 2005 met eenheid van stemmen toegetreden tot het bestuur van Fanfare Wilhelmina. Toen een paar jaar later de functie van voorzitter vacant kwam heeft Fried, destijds vicevoorzitter, weloverwogen aangegeven zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Met wederom unanieme steun van de vereniging is Fried in het najaar van 2008 gekozen tot voorzitter. Vol overgave heeft Fried deze functie voor lange tijd vervuld. Helaas voor onze vereniging heeft Fried zijn bestuurstaken neergelegd.

Tijdens de drukbezochte jaarvergadering op woensdag 2 september jl. is Fried afgetreden als voorzitter. In zijn slotwoord bedankte Fried de oud-bestuursleden, het huidige bestuur en alle leden en sprak hij vertrouwen uit in de dirigenten, de instructeur, het aantal leerlingen in opleiding en daarmee de toekomst. Een luid applaus van de leden volgde, waarna vicevoorzitter Mark Pijnenburg het woord overnam. In zijn bedankwoord richting Fried benoemde Mark de reactie van oud-secretaris en tevens erelid Piet Zandbergen: "Hij is een "verbinder pur sang" en een persoon die open staat voor samenwerking. Als voorzitter is hij het gewaardeerde "gezicht" van de fanfare. Hij is positief ingesteld, gemakkelijk in de omgang en een goede bewaker van onze verenigingscultuur." De wijze waarop Fried zijn verbindende rol binnen de fanfare, richting Hoogeloon en ook daarbuiten heeft vervuld, is reden geweest voor het bestuur om Fried voor te dragen als erelid van onze vereniging. Met (wederom) volledige steun van de leden is Fried van Beers benoemd tot erelid van Fanfare Wilhelmina. Licht ontroerd, want deze benoeming kwam voor hem toch wel als verrassing, sprak Fried tot slot nog een speciaal woord van dank uit richting zijn vrouw Adèle voor de gegeven kans en steun in deze lange bestuurs-/voorzittersperiode.

Ga terug